Lid worden


Deprecated: Function mcrypt_get_iv_size() is deprecated in /var/www/dendungk.nl/public_html/wp-content/plugins/Gravity_Forms_v2.2.1.3/common.php on line 5102

Deprecated: Function mcrypt_create_iv() is deprecated in /var/www/dendungk.nl/public_html/wp-content/plugins/Gravity_Forms_v2.2.1.3/common.php on line 5105

Deprecated: Function mcrypt_encrypt() is deprecated in /var/www/dendungk.nl/public_html/wp-content/plugins/Gravity_Forms_v2.2.1.3/common.php on line 5105
Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50 en wordt verrekend met de eerst volgende incasso van de contributie.
Competitie spelende leden zijn verplicht ondersteunende taken te verrichten (tafeldiensten / fluiten).
De contributie wordt in 3 termijnen via automatische incasso geïnd. Voor regeling omtrent incasso’s,
aan- en afmeldingen wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement.

AANMELDINGSFORMULIER

  • Toegestane bestandstypen: jpg, png, bmp, jpeg.
    Voeg een jpg, png of bmp toe. Maximaal 600MB
  • Doorlopende machtiging
  • Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan DEN DUNGK een doorlopende incassoopdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens Contributie/kosten betalingen en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van DEN DUNGK. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
  • INCASSANT   Naam : Basketbalvereniging Den Dungk   Adres : P/a Ruiterpad 65   Postcode : 5275 LD   Woonplaats : Den Dungen   Land : NL   Incassant ID : NL34ZZZ402187950000   Kenmerk machtiging : doorlopende machtiging  
  • *Geen verplicht veld bij NL IBAN