Categorie: Over Ons

Contributie 2021-2022

Organisatie

Carlo LangenhuijsenVoorzitter Email :voorzitter@dendungk.nl Marie Jose van den Heuvel Secretaris Email :secretaris@dendungk.nl Telefoon :0615587159 Femke van den HeuvelPenningmeester Email :penningmeester@dendungk.nl Marco van UdenBestuurslid Technische Zaken Email…

Huishoudelijkregelement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te leven. De leden, die in strijd…

Fair Play

Den Dungk heeft uitgesproken beleid ten aanzien van Fair Play. Een belangrijk onderdeel daarvan is de instructie: Tegengaan van ongewenst gedrag. Deze instructie geldt voor…